Regulace imunitní odpovědi

Imunitní odpověď organismu je velmi komplexní proces, který musí být velmi citlivě regulován od samého počátku vývoje organismu. Je nutné hned od samého počátku zdůraznit, že regulace zahrnuje jak aktivaci, tak supresi imunitní odpovědi a rovněž polarizaci imunitní odpovědi. V úzkém slova smyslu se však s pojmem regulace můžeme setkat zejména v části o regulačních T lymfocytech. Jejich efektorová funkce je demonstrována zejména schopností potlačit aktivaci specifické imunitní odpovědi.
1 / 83   Přejít na snímek