Imunogenetika

Výukový modul, se kterým se nyní setkáváte, se zabývá základními teoretickými i praktickými aspekty imunogenetiky. Imunogenetika je vědní i medicínský obor, který vznikl na rozhraní dvou samostatných oborů – imunologie a genetiky. Jednou z nejdůležitějších a pro praxi nejvýznamnějších oblastí imunogenetiky je problematika hlavního histokompatibilní komplexu – MHC, které se  tento modul převážně věnuje. Obsah pojmu imunogenetika je však mnohem širší - zahrnuje komplexní genetickou podmíněnost imunitní odpovědi a imunitního systému jako takového.
1 / 57   Přejít na snímek