Transplantační imunologie

Obor transplantační imunologie se zabývá imunitními mechanismy spojenými s přenosem buněk, tkání a orgánů mezi jedinci téhož druhu nebo dokonce přes druhovou bariéru.  Teoretické, experimentální i praktické poznatky získané výzkumem v oblasti transplantační  imunologie zásadním způsobem přispěly k úspěšnému zavedení transplantací orgánů a  tkání do klinické praxe.
1 / 24   Přejít na snímek